Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #2  
Παλιά 01-04-18, 11:44
Το avatar του χρήστη mystakid
mystakid Ο χρήστης mystakid δεν είναι συνδεδεμένος
Οργανωτής Club
 

Τελευταία φορά Online: 29-09-21 19:49
Φύλο: Άντρας
...την Παρασκευή προ Λαζάρου, περατούται η επί γης αγία και μεγάλη (ας πούμε έρπουσα, χρονική) τεσσαρακοστή... από Σάββατο Λαζάρου μέχρι Αναστάσεως, αρχίζει το ιδού αναβαίνομεν και το ''συνανυψώ υμάς'' . Μετά τις 6 μέρες πλάσης και ακολουθήσασα στάση (επανάσταση του ανθρώπου κατά του Θεού), άρχονται με την μεγαλοβδομάδα οι 6 μέρες ανάπλασης, δείχνοντας την μεταίχμια μεταξύ γης και ουρανού, μεταξύ χρόνου και αχρόνου, θανάτου και ζωής κλίμακα. Τον Σταυρό. Όχι όμως απλά για το παθείν, αλλά για ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

...δια σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω, δια σταυρού η ανάστασις. Αμήν εκτυπώτερον.

«Λάζαρος ο φίλος ημών κεκοίμηται»... λέγει Ο Κύριος και έρχεται με αγάπη να μας αναστήσει. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει κι εμείς να αποκτήσουμε σαν αδελφές την ΜΑΡΘΑ και την ΜΑΡΙΑ. Την πράξη και την θεωρία. Την ευθεία κίνηση του νοός και την κυκλική. Την σταυροειδή φιλοθεΐα (ακινησία Ι Μαρίας) και διακονία φιλανθρωπίας (το Θ της Μάρθας) ...Συνταφέντες σοι διὰ τοῦ Βαπτίσματος, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν τῇ Ἀναστάσει σου, καὶ ἀνυμνοῦντες κράζομεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

ΜΑΡΘΑ + ΜΑΡΙΑ στην ανάσταση ... ΜΑΡΘΑ + ΜΑΡΙΑ στην βάπτιση. (ομόρροπα, συνοδοιπορούντα, συνειρμικά, αναστάσιμα)

Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ,...Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν· ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

---

σχετικά

ο Σταυρός του Αγίου Φωτός

Σταυρός και σταυροπροσκύνηση, μια ουράνια πολιτεία στην ‘’καθημερινότητα’’


Αυτός (ο σταυρός) μας δόθηκε σαν σημάδι πάνω στο μέτωπό μας, όπως στον Ισραήλ δόθηκε η περιτομή·

Η Μάρθα και η Μαρία, (παρούσες και δι αυτών όλοι μας) στο μυστήριον της Βαπτίσεως…
Απάντηση με παράθεση